Browsing Category

Hiểu Bản Thân

In library
Hiểu Bản Thân

NHỮNG NGÀY LANG THANG THƯ VIỆN TỈNH

Nếu bạn hỏi một nơi mình yêu thích nhất trong khu vực đang sống, mình không ngần ngại mà trả lời rằng, đó là thư viện tỉnh. Ba ngày gần đây, mình dành phần lớn thời gian trong giờ…

Không sợ chậm chỉ sợ dừng
Hiểu Bản Thân

KHÔNG SỢ CHẬM CHỈ SỢ DỪNG

Tháng một vừa qua, mình đọc cuốn sách Không sợ chậm chỉ sợ dừng của tác giả Vãn Tình. Thật sự ấn tượng với thông điệp mà tiêu đề gửi gắm, mình muốn viết đôi dòng gửi đến bạn…