All Posts By

Thu Ha

Nhìn lại năm 2023
Hiểu Bản Thân

CÙNG MÌNH NHÌN LẠI 2023

Những ngày cuối năm, mình thường dành cho bản thân khoảng thời gian yên tĩnh để nhìn lại một năm vừa qua. Năm 2023 tuy không hề dễ dàng nhưng với mình là một năm vô cùng đáng nhớ.…